Malların tek bir teslimatta tedarik edildiği bir sözleşme için tüketicilere yönelik iptal politikası

İptal politikası
Tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetine atfedilebilecek amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir.

Cayma hakkı
Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. Cayma süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın malları teslim aldığı veya teslim aldığı günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bize Fatih Karakurt / CufCuf, C/O: Design Offices, Am Kabellager 11 51063 Köln, 0178 3349294, widerruf@cufcuf.de ve bu sözleşmeden çekilme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) bildirmeniz gerekir. Bu amaçla ekteki model para çekme formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. İptal süresine uymak için, iptal hakkının kullanıldığına dair bildirimi iptal süresinin bitiminden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları
Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha önceyse) geri ödemeyi reddedebiliriz. Malları derhal ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz son tarih karşılanmış olur.
Malların iadesine ilişkin doğrudan masraflar tarafınızdan karşılanacaktır.
Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybı malların kalitesinin, özelliklerinin ve işleyişinin test edilmesi için gerekli olmayan malların taşınmasından kaynaklanıyorsa ödemek zorundasınız.

Örnek iptal formu
(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).
– Fatih Karakurt / CufCuf’a, C/O: Design Offices, Am Kabellager 11 51063 Köln, 0178 3349294, widerruf@cufcuf.de:
– Aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımca/bizim tarafımızdan (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz
– (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı
– Tüketici(ler)in adı
– Tüketici(ler)in adresi
– Tüketici(ler)in imzası (sadece kağıt üzerinde bildirim yapılması durumunda)
– Tarih
—————————————
(*) Uygunsa silin.

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi
Cayma hakkı sözleşmeler için geçerli değildir
prefabrik olmayan ve üretimi için tüketici tarafından bireysel bir seçimin veya belirlemenin belirleyici olduğu veya tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına açıkça uyarlanmış malların teslimi için;
çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk geçecek malların teslimatı için;
fiyatı sözleşmenin imzalanması sırasında kararlaştırılan, ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra en erken 30 gün içinde teslim edilebilen ve cari değeri girişimcinin üzerinde hiçbir etkisi olmayan piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içeceklerin teslimi için;
abonelik sözleşmeleri hariç olmak üzere gazete, dergi veya süreli yayınların teslimatı için.
Sözleşmeler söz konusu olduğunda cayma hakkı zamanından önce sona erer
sağlığın korunması veya hijyen nedeniyle iadeye uygun olmayan mühürlü malların teslimatı için, teslimattan sonra mühürleri sökülmüşse;
malların tesliminden sonra doğası gereği diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karışmış olması durumunda;
ses veya video kayıtlarının veya bilgisayar yazılımlarının mühürlü bir paket içinde teslim edilmesi durumunda, mühür teslimattan sonra sökülmüşse.

Tüketicinin tek bir siparişin parçası olarak sipariş ettiği ve ayrı ayrı teslim edilen birden fazla mala ilişkin bir sözleşme için tüketicilere yönelik iptal politikası

İptal politikası
Tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetine atfedilebilecek amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir.

Cayma hakkı
Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. Cayma süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son malları teslim aldığı veya zilyetliğine geçirdiği günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bizi (Fatih Karakurt / CufCuf, C/O: Design Offices, Am Kabellager 11 51063 Köln, 0178 3349294, widerruf@cufcuf.de ) bu sözleşmeden cayma kararınızdan açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) haberdar etmeniz gerekir. Bu amaçla ekteki model para çekme formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. İptal süresine uymak için, iptal hakkının kullanıldığına dair bildirimi iptal süresinin bitiminden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları
Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha önceyse) geri ödemeyi reddedebiliriz. Malları derhal ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz son tarih karşılanmış olur.
Malların iadesine ilişkin doğrudan masraflar tarafınızdan karşılanacaktır.
Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybı malların kalitesinin, özelliklerinin ve işleyişinin test edilmesi için gerekli olmayan malların taşınmasından kaynaklanıyorsa ödemek zorundasınız.

Örnek iptal formu
(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).
– Fatih Karakurt / CufCuf’a, C/O: Design Offices, Am Kabellager 11 51063 Köln, 0178 3349294, widerruf@cufcuf.de :
– Aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımca/bizim tarafımızdan (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz
– (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı
– Tüketici(ler)in adı
– Tüketici(ler)in adresi
– Tüketici(ler)in imzası (sadece kağıt üzerinde bildirim yapılması durumunda)
– Tarih
—————————————
(*) Uygunsa silin.

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi
Cayma hakkı sözleşmeler için geçerli değildir

prefabrik olmayan ve üretimi için tüketici tarafından bireysel bir seçimin veya belirlemenin belirleyici olduğu veya tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına açıkça uyarlanmış malların teslimi için;
çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk geçecek malların teslimatı için;
fiyatı sözleşmenin imzalanması sırasında kararlaştırılan, ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra en erken 30 gün içinde teslim edilebilen ve cari değeri girişimcinin üzerinde hiçbir etkisi olmayan piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içeceklerin teslimi için;
abonelik sözleşmeleri hariç olmak üzere gazete, dergi veya süreli yayınların teslimatı için.
Sözleşmeler söz konusu olduğunda cayma hakkı zamanından önce sona erer
sağlığın korunması veya hijyen nedeniyle iadeye uygun olmayan mühürlü malların teslimatı için, teslimattan sonra mühürleri sökülmüşse;
malların tesliminden sonra doğası gereği diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karışmış olması durumunda;
ses veya video kayıtlarının veya bilgisayar yazılımlarının mühürlü bir paket içinde teslim edilmesi durumunda, mühür teslimattan sonra sökülmüşse.

Malların birkaç parça veya parça halinde teslimine ilişkin bir sözleşme için tüketicilere yönelik iptal politikası

İptal politikası
Tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetine atfedilebilecek amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir.

Cayma hakkı
Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. Cayma süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son kısmi sevkiyatı veya son ürünü teslim aldığı günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bizi (Fatih Karakurt / CufCuf, C/O: Design Offices, Am Kabellager 11 51063 Köln, 0178 3349294, widerruf@cufcuf.de ) bu sözleşmeden cayma kararınızdan açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) haberdar etmeniz gerekir. Bu amaçla ekteki model para çekme formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. İptal süresine uymak için, iptal hakkının kullanıldığına dair bildirimi iptal süresinin bitiminden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları
Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha önceyse) geri ödemeyi reddedebiliriz. Malları derhal ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz son tarih karşılanmış olur.
Malların iadesine ilişkin doğrudan masraflar tarafınızdan karşılanacaktır.
Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybı malların kalitesinin, özelliklerinin ve işleyişinin test edilmesi için gerekli olmayan malların taşınmasından kaynaklanıyorsa ödemek zorundasınız.

Örnek iptal formu
(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).
– Fatih Karakurt / CufCuf’a, C/O: Design Offices, Am Kabellager 11 51063 Köln, 0178 3349294, widerruf@cufcuf.de :
– Aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımca/bizim tarafımızdan (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz
– (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı
– Tüketici(ler)in adı
– Tüketici(ler)in adresi
– Tüketici(ler)in imzası (sadece kağıt üzerinde bildirim yapılması durumunda)
– Tarih
—————————————
(*) Uygunsa silin.

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi
Cayma hakkı sözleşmeler için geçerli değildir

prefabrik olmayan ve üretimi için tüketici tarafından bireysel bir seçimin veya belirlemenin belirleyici olduğu veya tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına açıkça uyarlanmış malların teslimi için;
çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk geçecek malların teslimatı için;
fiyatı sözleşmenin imzalanması sırasında kararlaştırılan, ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra en erken 30 gün içinde teslim edilebilen ve cari değeri girişimcinin üzerinde hiçbir etkisi olmayan piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içeceklerin teslimi için;
abonelik sözleşmeleri hariç olmak üzere gazete, dergi veya süreli yayınların teslimatı için.
Sözleşmeler söz konusu olduğunda cayma hakkı zamanından önce sona erer
sağlığın korunması veya hijyen nedeniyle iadeye uygun olmayan mühürlü malların teslimatı için, teslimattan sonra mühürleri sökülmüşse;
malların tesliminden sonra doğası gereği diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karışmış olması durumunda;
ses veya video kayıtlarının veya bilgisayar yazılımlarının mühürlü bir paket içinde teslim edilmesi durumunda, mühür teslimattan sonra sökülmüşse;

Belirli bir süre boyunca malların düzenli teslimatına ilişkin bir sözleşme için tüketicilere yönelik iptal politikası

İptal politikası
Tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetine atfedilebilecek amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir.

Cayma hakkı
Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. Cayma süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın ilk malları teslim aldığı veya zilyetliğine geçirdiği günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bizi (Fatih Karakurt / CufCuf, C/O: Design Offices, Am Kabellager 11 51063 Köln, 0178 3349294, widerruf@cufcuf.de ) bu sözleşmeden cayma kararınızdan açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) haberdar etmeniz gerekir. Bu amaçla ekteki model para çekme formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. İptal süresine uymak için, iptal hakkının kullanıldığına dair bildirimi iptal süresinin bitiminden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları
Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha önceyse) geri ödemeyi reddedebiliriz. Malları derhal ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz son tarih karşılanmış olur.
Malların iadesine ilişkin doğrudan masraflar tarafınızdan karşılanacaktır.
Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybı malların kalitesinin, özelliklerinin ve işleyişinin test edilmesi için gerekli olmayan malların taşınmasından kaynaklanıyorsa ödemek zorundasınız.

Örnek iptal formu
(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).
– Fatih Karakurt / CufCuf’a, C/O: Design Offices, Am Kabellager 11 51063 Köln, 0178 3349294, widerruf@cufcuf.de :
– Aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımca/bizim tarafımızdan (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz
– (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı
– Tüketici(ler)in adı
– Tüketici(ler)in adresi
– Tüketici(ler)in imzası (sadece kağıt üzerinde bildirim yapılması durumunda)
– Tarih
—————————————
(*) Uygunsa silin

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi
Cayma hakkı sözleşmeler için geçerli değildir

prefabrik olmayan ve üretimi için tüketici tarafından bireysel bir seçimin veya belirlemenin belirleyici olduğu veya tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına açıkça uyarlanmış malların teslimi için;
çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk geçecek malların teslimatı için;
fiyatı sözleşmenin imzalanması sırasında kararlaştırılan, ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra en erken 30 gün içinde teslim edilebilen ve cari değeri girişimcinin üzerinde hiçbir etkisi olmayan piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içeceklerin teslimi için;
abonelik sözleşmeleri hariç olmak üzere gazete, dergi veya süreli yayınların teslimatı için.
Sözleşmeler söz konusu olduğunda cayma hakkı zamanından önce sona erer
sağlığın korunması veya hijyen nedeniyle iadeye uygun olmayan mühürlü malların teslimatı için, teslimattan sonra mühürleri sökülmüşse;
malların tesliminden sonra doğası gereği diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karışmış olması durumunda;
ses veya video kayıtlarının veya bilgisayar yazılımlarının mühürlü bir paket içinde teslim edilmesi durumunda, mühür teslimattan sonra sökülmüşse.

Somut bir ortamda tedarik edilmeyen dijital içeriğin tedarikine yönelik bir sözleşme için iptal politikası
İptal politikası
Tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetine atfedilebilecek amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir.

Cayma hakkı
Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. Cayma süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bizi (Fatih Karakurt / CufCuf, C/O: Design Offices, Am Kabellager 11 51063 Köln, 0178 3349294, widerruf@cufcuf.de ) bu sözleşmeden cayma kararınızdan açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) haberdar etmeniz gerekir. Bu amaçla ekteki model para çekme formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. İptal süresine uymak için, iptal hakkının kullanıldığına dair bildirimi iptal süresinin bitiminden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları
Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır.

Örnek iptal formu
(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).
– Fatih Karakurt / CufCuf’a, C/O: Design Offices, Am Kabellager 11 51063 Köln, 0178 3349294, widerruf@cufcuf.de :
– Aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımca/bizim tarafımızdan (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz
– (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı
– Tüketici(ler)in adı
– Tüketici(ler)in adresi
– Tüketici(ler)in imzası (sadece kağıt üzerinde bildirim yapılması durumunda)
– Tarih
—————————————
(*) Uygunsa silin.

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi
Cayma hakkı, önceden hazırlanmamış ve tüketici tarafından bireysel bir seçimin veya belirlemenin belirleyici olduğu veya tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre açıkça uyarlanmış dijital içeriğin teslimine yönelik sözleşmeler için geçerli değildir.
Sözleşmenin ifasına ancak siz buna açıkça rıza gösterdikten ve aynı zamanda sözleşmenin tarafımızca ifasına başlanmasıyla iptal hakkınızı kaybettiğinizi bildiğinizi teyit ettikten sonra başlamış olmamız halinde iptal hakkı zamanından önce sona erecektir. Sözleşmenin imzalanmasını yukarıda belirtilen rıza ve onaya bağlı kılabileceğimizi belirtiriz.

Warenkorb
Nach oben scrollen