Müşteri Bilgileri ile Genel Hüküm ve Koşullar

1. uygulama kapsami
2. teklifler ve hizmet açıklamaları
3. Sipariş süreci ve sözleşmenin imzalanması
4. fiyatlar ve nakliye masrafları
5 Teslimat, malların mevcudiyeti
6. ödeme yöntemleri
7. unvanın saklı tutulması
8 Malzeme kusurları ve garanti için garanti
9. Sorumluluk
10. sözleşme metninin saklanması
11. ni̇hai̇ hükümler

1. uygulama kapsami
1.1 CufCuf, sahibi: Fatih Karakurt Am Kabellager 11, 51063 Köln (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır) ile müşteri (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) arasındaki iş ilişkisi, yalnızca sipariş sırasında geçerli olan sürümdeki aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşullara tabidir.

1.2. Bu GŞK anlamında tüketici, ağırlıklı olarak ticari veya serbest meslek olmayan bir amaçla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir. Girişimci, hukuki bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini icra eden gerçek veya tüzel kişi ya da hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır.

1.3. Müşterinin farklı hüküm ve koşulları, satıcı bunların geçerliliğini açıkça kabul etmedikçe tanınmayacaktır.

2. teklifler ve hizmet açıklamaları
2.1 Ürünlerin çevrimiçi mağazada sunulması yasal olarak bağlayıcı bir teklif değil, sipariş vermek için bir davet teşkil eder. Kataloglardaki ve Satıcının web sitelerindeki hizmet açıklamaları bir güvence veya garanti niteliği taşımaz.

2.2 Tüm teklifler, ürünlerle birlikte aksi belirtilmedikçe “stoklar tükenene kadar” geçerlidir. Hatalar ve ihmaller hariç.

3. Sipariş süreci ve sözleşmenin imzalanması
3.1. Müşteri, satıcının ürün yelpazesinden herhangi bir yükümlülük altına girmeden ürün seçebilir ve bunları “sepete ekle” düğmesi aracılığıyla alışveriş sepeti olarak adlandırılan bir yerde toplayabilir. Alışveriş sepetinde ürün seçimi değiştirilebilir, örneğin silinebilir. Müşteri daha sonra “Ödeme işlemine geç” düğmesine tıklayarak alışveriş sepetindeki sipariş sürecini tamamlamaya devam edebilir.

3.2. Müşteri, “ödemeye tabi sipariş” butonuna tıklayarak alışveriş sepetindeki malları satın almak için bağlayıcı bir başvuruda bulunur. Siparişi göndermeden önce, müşteri istediği zaman verileri değiştirebilir ve görüntüleyebilir ve alışveriş sepetine geri dönmek veya sipariş sürecini tamamen iptal etmek için tarayıcının “geri” işlevini kullanabilir. Gerekli bilgiler yıldız işareti (*) ile işaretlenmiştir.

3.3. Satıcı daha sonra müşteriye, müşterinin siparişinin tekrar listelendiği ve müşterinin “Yazdır” işlevini (sipariş onayı) kullanarak yazdırabileceği otomatik bir alındı onayını e-posta ile gönderir. Otomatik alındı onayı yalnızca satıcının müşterinin siparişini aldığını belgeler ve başvurunun kabul edildiği anlamına gelmez. Satın alma sözleşmesi ancak satıcı sipariş edilen ürünü 2 gün içinde müşteriye gönderdiğinde veya teslim ettiğinde ya da müşteriye gönderimi 2 gün içinde ikinci bir e-posta, hızlı sipariş onayı veya faturanın gönderilmesi ile onayladığında akdedilir. Kabul ayrıca Satıcı tarafından Müşteriye gönderilen bir ödeme talebiyle ve en geç ödeme işleminin tamamlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Birden fazla kabul prosedürü olması durumunda, en erken kabul zamanı belirleyici olacaktır. Satıcı, müşterinin teklifini kabul süresi içinde kabul etmezse, sözleşme yapılmaz ve müşteri artık teklifiyle bağlı değildir.

3.4 Şirket olan müşteriler söz konusu olduğunda, yukarıda belirtilen sevkiyat, teslim veya sipariş onayı süresi iki gün yerine yedi gündür.

3.5. Satıcı peşin ödemeye izin veriyorsa, sözleşme banka bilgilerinin verilmesi ve ödeme talebi ile sonuçlandırılır. Sipariş onayının gönderilmesinden sonraki 10 takvim günü içinde, yenilenen bir talepten sonra bile son ödeme tarihine rağmen ödeme Satıcı tarafından alınmazsa, Satıcı, siparişin geçersiz olması ve Satıcının teslimat yapmakla yükümlü olmaması sonucuyla sözleşmeden çekilecektir. Sipariş daha sonra alıcı ve satıcı için başka bir sonuç doğurmadan tamamlanır. Bu nedenle, peşin ödeme durumunda ürünün rezervasyonu en fazla 10 takvim günü için yapılır.

4. fiyatlar ve nakliye masrafları
4.1. Satıcının web sitesinde belirtilen tüm fiyatlara geçerli yasal katma değer vergisi dahildir.

4.2. Belirtilen fiyatlara ek olarak, satıcı teslimat için nakliye ücreti alır. Nakliye masrafları, ayrı bir bilgi sayfasında ve sipariş süreci sırasında alıcıya açıkça bildirilecektir.

5 Teslimat, malların mevcudiyeti
5.1. Peşin ödeme kararlaştırılmışsa, teslimat fatura tutarının alınmasından sonra yapılacaktır.

5.2. Malların teslimatı üç kez denenmesine rağmen alıcının kusuru nedeniyle gerçekleşmezse, satıcı sözleşmeden cayabilir. Yapılan tüm ödemeler gecikmeksizin müşteriye iade edilecektir.

5.3. Sipariş edilen ürün, satıcının kendi kusuru olmaksızın tedarikçisi tarafından bu ürünün tedarik edilmemesi nedeniyle mevcut değilse, satıcı sözleşmeden çekilebilir. Bu durumda, satıcı müşteriyi derhal bilgilendirecek ve gerekirse karşılaştırılabilir bir ürünün teslim edilmesini önerecektir. Karşılaştırılabilir bir ürün mevcut değilse veya müşteri karşılaştırılabilir bir ürünün teslim edilmesini istemiyorsa, satıcı müşteriye halihazırda ödenmiş olan bedeli derhal geri ödeyecektir.

5.4. Müşteriler, ayrı bir bilgi sayfasında veya ilgili ürün açıklamasında teslimat süreleri ve teslimat kısıtlamaları (örneğin, belirli ülkelere teslimatın kısıtlanması) hakkında bilgilendirilecektir.

5.5 Şirket olan müşteriler söz konusu olduğunda, malların kazara kaybolması ve kazara bozulması riski, Satıcı malları nakliye acentesine, taşıyıcıya veya sevkiyatı gerçekleştirmekle görevlendirilen herhangi bir kişi veya kuruma teslim eder etmez Alıcıya geçecektir; belirtilen teslimat tarihleri ve son tarihler sabit tarihler değildir, aksi yöndeki vaatlere ve anlaşmalara tabidir.

5.6 Satıcı, mücbir sebeplerden ve Satıcının girişimci olan müşterilerine karşı teslimatı önemli ölçüde zorlaştıran veya imkansız hale getiren öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan teslimat ve ifa gecikmelerinden, bağlayıcı olarak kararlaştırılan son tarihler ve tarihler söz konusu olsa bile sorumlu olmayacaktır. Bu durumda, satıcı teslimat veya hizmeti engelin süresi artı makul bir başlangıç süresi boyunca erteleme hakkına sahiptir. Son teslim tarihini erteleme hakkı, bir ön tedarikçinin faaliyetlerini etkileyen ve ne ön tedarikçinin ne de satıcının sorumlu olduğu öngörülemeyen olaylar durumunda girişimci olan müşteriler için de geçerlidir. Bu engelin süresi boyunca müşteri, başta ödeme olmak üzere sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden de muaf tutulur. Gecikme müşteri için makul değilse, müşteri makul bir süre belirledikten sonra veya satıcıyla karşılıklı görüştükten sonra yazılı beyanla sözleşmeden çekilebilir.

6. ödeme yöntemleri
6.1. Müşteri, sipariş süreci çerçevesinde ve bu süreci tamamlamadan önce mevcut ödeme yöntemleri arasından seçim yapabilir. Müşteriler, ayrı bir bilgi sayfasında mevcut ödeme araçları hakkında bilgilendirilecektir.

6.2. Fatura ile ödeme mümkünse, ödeme malların ve faturanın teslim alınmasından itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Diğer tüm ödeme yöntemleri için, ödeme kesinti yapılmadan peşin olarak yapılmalıdır.

6.3. Ödeme işlemleri için üçüncü taraf sağlayıcılar görevlendirilmişse, örneğin Paypal. genel hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.

6.4. Ödeme için son tarih takvim tarafından belirlenmişse, müşteri son tarihi kaçırarak zaten temerrüde düşmüş olacaktır. Bu durumda, müşteri yasal gecikme faizini ödeyecektir.

6.5. Müşterinin temerrüt faizi ödeme yükümlülüğü, satıcının temerrüt nedeniyle daha fazla zarar talep etmesini engellemez.

6.6. Müşteri ancak karşı talepleri yasal olarak belirlenmiş veya satıcı tarafından tanınmışsa mahsup hakkına sahip olacaktır. Müşteri, sadece talepler aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklandığı sürece alıkoyma hakkını kullanabilir.

7. unvanın saklı tutulması
Teslim edilen mallar, ödemenin tamamı yapılana kadar satıcının mülkiyetinde kalır.
Girişimci olan müşteriler için ek olarak aşağıdakiler geçerli olacaktır: Satıcı, devam eden bir iş ilişkisinden kaynaklanan tüm talepler tam olarak çözülene kadar malların mülkiyetini elinde tutacaktır; alıcı, mülkiyet henüz kendisine geçmediği sürece satın alınan ürüne özenle davranmakla yükümlü olacaktır. Özellikle, masrafları kendisine ait olmak üzere hırsızlık, yangın ve su hasarına karşı, sektörde uygun veya alışılagelmiş olduğu ölçüde, ikame değeri üzerinden sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bakım ve kontrol çalışmalarının yapılması gerekiyorsa, alıcı bunu masrafları kendisine ait olmak üzere zamanında yapacaktır. Rezerve edilen malların müşteri tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman satıcı için gerçekleştirilecektir. Rezerve edilen mallar Satıcıya ait olmayan diğer kalemlerle birlikte işlenirse, Satıcı, işleme sırasında rezerve edilen malların değeri ile diğer işlenen kalemlerin değeri oranında yeni kalemin ortak mülkiyetine sahip olacaktır. Diğer tüm açılardan, mülkiyetin muhafazasına tabi mallar için geçerli olan hükümler, işleme sonucu ortaya çıkan mallar için de geçerli olacaktır. Müşteri ayrıca, saklı tutulan malların bir mülkle birleştirilmesi yoluyla üçüncü bir tarafa karşı ortaya çıkan kendisine karşı talepleri güvence altına alma hakkını da devreder. Üçüncü tarafların satıcının sahip olduğu veya ortak mülkiyetindeki mallara erişimi müşteri tarafından gecikmeksizin bildirilecektir. Bu tür müdahalelerden kaynaklanan üçüncü taraf davası veya mahkeme dışı ibra masrafları müşteriye aittir. Müşteri, olağan iş akışı içinde mülkiyeti muhafaza kaydıyla malları yeniden satma hakkına sahiptir. Müşteri, mülkiyeti saklı tutulan mallarla ilgili olarak yeniden satıştan veya diğer yasal gerekçelerden kaynaklanan tüm talepleri (cari hesaptan kaynaklanan tüm bakiye talepleri dahil) teminat olarak satıcıya devretmiştir. Satıcı, müşteriyi satıcıya devredilen alacakları kendi hesabına ve kendi adına tahsil etmesi için geri alınabilir şekilde yetkilendirir. Bu otomatik ödeme yetkisi, müşterinin ödeme yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmemesi halinde iptal edilebilir. Satıcı, toplam satış değeri satıcının iş ilişkisinden doğan tüm alacaklarının toplamını %10’dan fazla (veya gerçekleşme riski varsa %50’den fazla) aştığında, müşterinin talebi üzerine satıcının hak sahibi olduğu menkul kıymetleri serbest bırakmayı taahhüt eder. Serbest bırakılacak teminatların seçimi satıcıya aittir. Satıcının teslimat işlemlerinden kaynaklanan tüm alacaklarının ödenmesi üzerine, rezerve edilen malların ve devredilen alacakların mülkiyeti alıcıya geçecektir. Serbest bırakılacak teminatların seçimi satıcıya aittir.

8 Malzeme kusurları ve garanti için garanti
8.1. Garanti (kusur sorumluluğu), aşağıdaki hükümlere tabi olarak yasal hükümlere uygun olarak belirlenecektir.

8.2. Garanti sadece satıcı tarafından teslim edilen mallar için, bu açıkça belirtilmişse geçerlidir. Müşteriler, sipariş süreci başlatılmadan önce garanti koşulları hakkında bilgilendirilecektir.

8.3 Müşteri bir girişimci ise, kusurları bildirmek için herhangi bir yasal yükümlülüğe bakılmaksızın, malları gecikmeden incelemeli ve tanınabilir maddi kusurları gecikmeden, en geç teslimattan sonraki iki hafta içinde ve tanınamayan maddi kusurları gecikmeden, en geç keşfedildikten sonraki iki hafta içinde tedarikçiye yazılı olarak bildirmelidir. Kalite, ağırlık, boyut, kalınlık, genişlik, bitiş, desen ve renkte ticarette alışılmış olan ve kalite standartlarına uygun olarak izin verilen sapmalar veya küçük sapmalar kusur değildir.

8.4 Müşteri bir girişimci ise, seçim, kusurlu malların satıcı tarafından düzeltilmesi veya daha sonra teslim edilmesi arasında olacaktır.

8.5 Bu GŞK’nin sorumluluk hükümlerine bakılmaksızın, özellikle girişimcinin rücu etmesine ilişkin özel hükümler söz konusu olduğunda, yasalarca daha uzun süreler öngörülmedikçe, girişimci olan müşteriler söz konusu olduğunda maddi kusurlar genellikle riskin devrinden bir yıl sonra zaman aşımına uğrar. Kullanılmış mallar söz konusu olduğunda, girişimci olan müşterilerin garantisi hariç tutulur.

8.6 Bir girişimci olan müşteri kusurlu ürünü § 439 paragrafı anlamında kullanmışsa. 3 BGB (Alman Medeni Kanunu) uyarınca, Satıcı, açık bir anlaşmaya tabi olarak ve diğer garanti yükümlülüklerine halel getirmeksizin, kusurlu ürünün çıkarılması ve onarılan veya teslim edilen kusursuz ürünün montajı veya takılması için gerekli masrafları Müşteriye geri ödemekle yükümlü olmayacaktır. Buna göre Satıcı, müşterinin tedarik zinciri içinde (yani müşteri ve müşterileri arasında) bir rücu kapsamında kusurlu ürünün çıkarılması ve onarılan veya teslim edilen kusursuz ürünün kurulumu veya montajı için yapılan masrafları da geri ödemek zorunda değildir.

9. Sorumluluk
9.1. Aşağıdaki istisnalar ve sorumluluk sınırlamaları, talepler için diğer yasal ön koşullara halel getirmeksizin, Satıcının zararlara ilişkin sorumluluğu için geçerli olacaktır.

9.2. Satıcı, zararın nedeni kasıt veya ağır ihmale dayandığı sürece sınırlama olmaksızın sorumlu olacaktır.

9.3. Ayrıca, Satıcı, ihlali sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye atan temel yükümlülüklerin hafif ihmalkarlıkla ihlalinden veya yerine getirilmesi ilk etapta sözleşmenin düzgün bir şekilde ifasını mümkün kılan ve müşterinin düzenli olarak uyulmasına güvendiği yükümlülüklerin ihlalinden sorumlu olacaktır. Ancak bu durumda, Satıcı yalnızca sözleşme için tipik olan öngörülebilir zarardan sorumlu olacaktır. Satıcı, önceki cümlelerde belirtilenler dışındaki yükümlülüklerin hafif ihmalkarlıkla ihlal edilmesinden sorumlu olmayacaktır.

9.4. Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, yaşam, uzuv veya sağlığa zarar verilmesi durumunda, ürünün kalitesine ilişkin bir garantinin üstlenilmesinden sonraki bir kusur için ve hileli olarak gizlenen kusurlar durumunda geçerli olmayacaktır. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk bundan etkilenmez.

9.5. Satıcının sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı ölçüde, bu durum çalışanların, temsilcilerin ve vekillerin kişisel sorumluluğu için de geçerli olacaktır.

10. sözleşme metninin saklanması
10.1. Müşteri, siparişin son adımında tarayıcısının yazdırma işlevini kullanarak siparişi satıcıya göndermeden önce sözleşme metninin çıktısını alabilir.

10.2. Satıcı ayrıca müşteriye, müşteri tarafından sağlanan e-posta adresine tüm sipariş verilerini içeren bir sipariş onayı gönderecektir. Sipariş onayı ile birlikte, ancak en geç malların tesliminde, müşteri ayrıca iptal politikası ve nakliye masrafları ile teslimat ve ödeme koşullarına ilişkin bilgilerle birlikte Genel Hüküm ve Koşulların bir kopyasını alacaktır. Mağazamıza kayıt olduysanız, siparişlerinizi profil alanınızdan görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, sözleşme metnini saklıyoruz ancak internet üzerinden erişilebilir hale getirmiyoruz.

10.3 Girişimci olan Müşteriler Sözleşme Belgelerini e-posta yoluyla, yazılı olarak veya çevrimiçi bir kaynağa atıfta bulunarak alabilirler.

11. ni̇hai̇ hükümler
11.1. Alıcı bir girişimci ise, ifa yeri, diğer anlaşmalara veya zorunlu yasal hükümlere tabi olarak satıcının kayıtlı ofisi olurken, müşteri bir tüccar, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon ise veya alıcının satıcının ikamet ettiği ülkede genel bir yargı yeri yoksa, yargı yeri satıcının kayıtlı ofisi olacaktır. Satıcının izin verilen başka bir yargı yeri seçme hakkı saklıdır.

11.2 Girişimciler söz konusu olduğunda, aksine emredici yasal hükümler bulunmadığı sürece, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Konvansiyonu hariç tutulmak üzere [Bundesrepublik Deutschland / Republik Österreich] hukuku uygulanacaktır.

11.3. Sözleşme dili Almancadır.

11.4. Avrupa Komisyonu’nun tüketiciler için çevrimiçi uyuşmazlık çözümü (ODR) platformu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmaya istekli değiliz ve buna mecbur değiliz.

Warenkorb
Nach oben scrollen